Enheten för uppdragstjänst vid Statistiska centralbyrån (SCB) har sammanställt tabeller på uppdrag av Tillväxtverket.


Tillväxtverket har i uppdrag att stödja företagande och entreprenörskap med särskilt fokus på grupperna kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund.

Som ett led i detta har SCB kontaktats för framställning av tabeller som bland annat belyser sysselsättnings-, utbildnings- och demografiska förhållanden över gruppen operativa företagsledare.

Ansvarig för uppdraget på SCB är Rodrigo Espinoza. Tillväxtverkets kontaktperson gentemot SCB är Tor Desax.Databas:
Statistik

Övriga tabeller:
Statistik Operativa företagsledare 2020 Excel

Dokumentation av statistiken:
Dokumentation av statistiken Excel