Antal företag och antal anställda efter region, storleksklass, utländsk/svensk bakgrund, ålder, kön, tabellinnehåll och år
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 3 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

ålder

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal företag:
antal
Antal anställda:
antal
Kontakt
Antal företag:
Rodrigo Espinoza, SCB
Telefon: +46 010-479 63 33
Fax: +46
e-post: rodrigo.espinoza@scb.se
Antal anställda:
Rodrigo Espinoza, SCB
Telefon: +46 010-479 63 33
Fax: +46
e-post: rodrigo.espinoza@scb.se
Datatyp
Antal företag:
Flöde
Antal anställda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Skapad datum
2019-06-26
Källa
SCB
Matris
000003MJ
Databas
Statistikdatabasen 2.3 inre
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns