Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB) har sammanställt tabeller på uppdrag av Tillväxtverket.


Tillväxtverket har i uppdrag att stödja företagande och entreprenörskap med särskilt fokus på grupperna kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund. För att kunna analysera och utveckla arbetet behöver Tillväxtverket statistik om gruppen företagare och hur den har utvecklats över tid. Kunden har behov av en sammanställning över operativa företagsledare på olika regionala nivåer.
Som ett led i detta har SCB kontaktats för framställning av tabeller som belyser utbildnings-, sysselsättnings-, inkomst- och demografiska förhållanden. För mer information om innehållet i tabellerna se ”Dokumentation av statistiken”. Ansvarig för uppdraget på SCB är Malin Andersson och Lukas Gamerov. Tillväxtverkets kontaktperson gentemot SCB är Olof Dunsö.


Databas:
Statistik